NOMU KOBE

NOMU KOBE

Estnation Kobe BAL ANNEX 4F, 3-6-1 Sannomiya-cho,
Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo
650-0021

T: 078.391.1555
Email: nomukobe@nicolaibergmann.com

Hours: 11:00-20:00
Closed on the building’s holidays